Seniorgruppen i Nøvling Børnehave

I Nøvling børnehave har vi det vi kalder for "senior gruppen", det er de børn som skal starte i skole efter sommerferien. Vi starter som regel op i januar måned. Vi er typisk to voksne som er sammen med børnene på en ugentlig formiddag. Om eftermiddagen indgår børnene i vores Dusordning og her følger der en voksen fra børnehaven med. Vi har et samarbejde med de børnehaver som ligger i skoledistriktet, og med lederen af 0. Klasse. Vi mødes flere gange inden skolestart og er også på besøg i 0. Klasse. Formålet er At støtte barnet til en god og tryg skolestart. At udvikle det enkelte barns kompetencer med henblik på en kommende skolegang. At udvikle børnenes sociale kompetencer gennem leg og andre udviklende aktiviteter. At lære klassekammerater at kende og skabe relationer og venskaber. At lære skolens og Dussens personale at kende og føle sig tryg i skolens og Dussens fysiske rammer. Hvordan Samvær der skaber relationer til de voksne og de andre børn. Lære skolen og området at kende, bibliotek, kontor, Dus, legeplads osv. Være selvhjulpne mht. tøj, sko, toiletbesøg. Lære barnet at lytte, fortælle og vente. Arbejde med de sociale kompetencer herunder leg og venskaber. Arbejde med sproglig opmærksomhed og kendskab til tal og bogstaver.
Ingen aktuelle nyheder